lepidlo sekundové CEYS Super unick 3g

lepidlo sekundové CEYS Super unick 3g
Sklademmin. 2 ks
Cena bez DPH 55,00 Kč
Cena s DPH 66,55 Kč

 ks 
Kód Skarab705348
Výrobní čísloCEYS48504095
VýrobceCEYS
PopisSekundové kyanoakrylátové lepidlo vysoké pevnosti a velice jednoduchého použití. Je ideální pro rychlé drobné opravy. Po zaschnutí je transparentní.

NÁVOD NA POUŽITÍ
Očistit a osušit spojované plochy. Tubu držet ve svislé poloze. Odšroubovat uzávěr i s aplikační špičkou a odstranit modrý kroužek. Našroubovat zpět aplikační špičku a otevřít uzávěr. Aplikovat jednu kapku lepidla na jednu z lepených ploch. Obě lepené plochy spojit a tlačit k sobě po dobu několika sekund. Předcházet kontaktu s prsty. Pro vyčištění aplikační špičky použít hadřík nebo savý papír namočený v Superceys Odstraňovači sekundových lepidel. Zašroubovat uzávěr. Skladovat ve svislé poloze na suchém a chladném místě.

MATERIÁLY
porcelán, plasty, kovy, guma, mramor, dřevo, sklo, kůže, karton, papír

ODOLNOST ZÁTĚŽI: 200 kg/cm2

TEPLOTNÍ ODOLNOST: - 10 - + 65 oC

KYANAKRYLÁT - NEBEZPEČÍ. OKAMŽITĚ SLEPUJE KŮŽI A OČI.

SPECIFICKÁ RIZIKOVOST
R36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.

BEZPEČNÉ NAKLÁDÁNÍ
S2 Uchovávejte mimo dosah dětí.
S23 Nevdechujte páry.
S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
S56 Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

OBSAHUJE: hydrochinon – může vyvolat alergickou reakci.

LIKVIDACE ODPADU: viz Bezpečné nakládání věta S56.

Sortiment zboží podle značky
Zobrazit podle kategorie