Zpětný odběr

Zpětný odběr

Zpětný odběr je systém, který shromažďuje nebezpečné nebo znovupoužitelné a recyklovatelné výrobky. Zpětný odběr je řešen dle zákona vyhláškou č.16/2022 Sb. o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností, kde povinná osoba je osoba nebo firma, která zboží uvádí na trh v ČR. Naše firma je rovněž touto povinnou osobou, a to v oblasti pneumatik, akubaterií, použitých olejů a elektrozařízení. Na naši provozovně je tedy zajištěn zpětný odběr těchto výrobků.
Co se týče výkupu autobaterií, ty vykupujeme v hodnotě 12Kč/kg, v případě zakoupení nové autobaterie odkoupíme Vaši starou za 14Kč/kg.