Reklamace

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek společností SKARAB, s.r.o., sídlem 9. května 1162, 74258 Příbor, IČ: 25857631, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě v oddíle C, vložce 22394 a popisuje, jakým způsobem bude postupováno při vyřízení reklamace zakoupeného zboží od firmy Skarab.

Reklamované zboží je možné reklamovat pouze na prodejně nebo u řidičů provádějící rozvoz zboží u zákazníků, a to za předpokladů, že zboží bude čisté a s řádně vyplněným reklamačním protokolem, který je možné stáhnout viz níže nebo na stránkách Všeobecné obchodní podmínky - Postup při reklamaci vady zboží.

Zboží, které bylo posláno přepravní službou, je třeba ihned zkontrolovat a pokud bylo zjištěno poškození, je třeba sepsat zápis o škodě s přepravní službou do dvou dnů a škodu nahlásit prodávajícímu (poslat faxem nebo e-mailem). Dopravce právo zkontrolovat skutečný stav poškození či částečné ztráty zásilky, proto doporučujeme kupujícímu s poškozenou zásilkou nemanipulovat a schovat si obal i výplně, ve které byla zásilka doručena (doporučujeme vždy fotodokumentaci).
Reklamované zboží je možné posoudit přímo na prodejně nebo předáním dodavateli, odmítnout reklamaci je možné má-li reklamované zboží vadu, za kterou dodavatel podle zákona nebo podle kupní smlouvy neodpovídá, dále v případě, že zboží je po záruční době nebo bylo se zbožím manipulováno, nebo neodborně namontováno (pokud montoval odborný servis, je třeba dodat doklad o montáží).

Vyřízením reklamace se rozumí, že vadné zboží bude opraveno, nebo dán nový kus, popřípadě nabídnutá sleva nebo vrácení peněz.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před zakoupením nebo objednáním zboží. Zároveň kupující bere na vědomí spolupráci potřebnou k vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve které kupující neposkytl požadovanou spolupráci.

Veškeré podrobnější informace najdete ve Všeobecných obchodních podmínkách uvedených na naších stránkách.

Reklamační formulář ke stažení zde

S reklamacemi, případnými dotazy či žádostmi o pomoc při řešení se obracejte na našeho reklamačního technika:
pana Petra Váňu
Tel: +420 606692049, +420 595536517
p.vana@skarab.cz