Zpětný odběr

Zpětný odběr

Zpětný odběr je systém, který shromažďuje nebezpečné nebo znovupoužitelné a recyklovatelné výrobky. Zpětný odběr je řešen dle zákona č.185/2001 Sb, o odpadech a o změně některých dalších zákonů, kde povinná osoba je osoba nebo firma, která zboží uvádí na trh v CŘ. Naše firma je rovněž touto povinnou osobou, a to v oblasti pneumatik, akubaterií či použitých olejů. Na naši provozovně je tedy zajištěn zpětný odběr těchto výrobků.
Co se týče výkupu autobaterií, ty vykupujeme v hodnotě 12Kč/kg, v případě zakoupení nové autobaterie odkoupíme Vaši starou za 14Kč/kg.